Telefoon: +31 6 14 50 10 15 e-mail: ine@wisdomwithhorses.earth

Programma ‘Wisdom with horses’

Wisdom with horses – Team

In dit programma van één dag (ochtend en middag) werken we met een team en hun leidinggevende aan de ontwikkelthema’s die spelen. Voorafgaand aan de dag vindt een startgesprek plaats met de leidinggevende. Daarnaast wordt geïnventariseerd bij de teamleden waar de ontwikkelbehoefte ligt voor wat betreft het collectief.

Een mogelijk programma dat hieruit volgt is:

 • Ontvangst
 • Welkom en inleiding
 • Introductie op het werken met paarden, kennis van de kudde, systemisch kijken
 • De tijdlijn: wat neem je mee vanuit je achtergrond?
 • Presentatie in gezelschap van de paarden
 • Kwaliteiten en potentieel, hoe benutten we dit?
 • Werken met de paarden (1*), focus op bijvoorbeeld:
  • Leiden – volgen;
  • Gezamenlijk resultaat behalen, samenwerking of tegenwerking;
  • Insluiting en uitsluiting;
  • Visie – missie – kernwaarden – legitimiteit;
  • Leiderschapsrollen, formeel en informeel;
  • Mechanismen in de ‘onderstroom’
  • Belemmerende en stimulerende overtuigingen;
 • Opbrengst van de dag: individueel en collectief
 • Vooruitblik komende periode: wat gaan we doen met de inzichten en ervaringen? Hoe gaan we dit verder brengen en borgen?
 • Afsluiting

Datum programma: in overleg

1*) Zowel individuele sessies (afhankelijk van aantal deelnemers kan iedereen een individuele sessie hebben) als een groepssessie.